İnşirah Suresi

Kertenkele Öldürmeyi Emreden Hadis Sahih midir?

Soru: Kertenkele öldürmeyi emreden hadisler sahih midir?Cevap:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ الْحَجَبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ»

Humeydi dedi ki: “Bize Sufyan tahdis etti, bana Abdulhamid bin Cubeyr bin Şeybe el-Hacebi tahdis etti,  o Said ibn’ul Museyyib’i şöyle derken işitmiş : Bana Ummu Şerik haber verdi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kertenkeleleri öldürmeyi emretmiş.”

Musned el-Humeydi, No: 353

İsnadı sahih ve muttasıldır.

Sufyan bin Uyeyne, hafız, imam, kudve ve sikadır.

İbn Main dedi ki : “Sikadır.” (İsnadı sahihtir. Ebu Hatim ve İshak sikadır. el-Cerh ve’t-Tadil li’bn Ebi Hatim, 4.cilt, 227.syf)

Ebu Hatim dedi ki : “Sikadır.” (el-Cerh ve’t-Tadil li’bn Ebi Hatim, 4.cilt, 227.syf)

Ahmed bin Hanbel dedi ki : "Sünenler konusunda Sufyan bin Uyeyne'den daha alimini görmedim." (İsnadı sahihtir. Oğlu Salih sikadır. el-Cerh ve’t-Tadil li’bni Ebi Hatim, 1.cilt, 33.syf)

Abdulhamid bin Cubeyr bin Şeybe, sikadır.

İbn Main dedi ki: “Sikadır.” (İsnadı sahihtir. Ebu Hatim ve İshak sikadır. el-Cerh ve’t-Tadil li’bn Ebi Hatim, 6.cilt, 9.syf)

Aynı şekilde Buhari’de onunla ihticac etmiştir. Onun herhangi bir münker rivayetini de bilmiyorum. O benim yanımda, Buhari’nin yanında olduğu gibidir.

İbn’ul Museyyib, tabiinin imamlarından, hafız, icma ile sikadır.

Ahmed dedi ki: “Hayr ehlinden, sikadır.” (İsnadı sahihtir. Muhammed ve Ebu Talib sikadır. el-Cerh ve’t-Tadil li’bn Ebi Hatim, 4.cilt, 61.syf)

Ebu Zur’a dedi ki : “Sikadır.” (el-Cerh ve’t-Tadil li’bn Ebi Hatim, 4.cilt, 61.syf)

Yani hadis sahihtir.

Ancak Suheyl bin Ebi Salih’in babasından, onunda Ebu Hureyre’den naklettiği “Birinci vuruşta öldürene şu kadar, ikinci vuruşta öldürene şu kadar, üçüncü vuruşta öldürene şu kadar sevap vardır.” manasında farklı metinlerle rivayet edilen hadise gelince, bu asla sahih değildir.

Bu hadisin her tarikinde Suheyl, babasından teferrüd etmiştir.
وَهَذَا الحديثُ لاَ نَعْلَمْهُ يُرْوَى , عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه , إلا من حديث سهيل , عن أبيه , عن أبي هريرة رضي الله عنه.

İmam Bezzar bu hadisi naklettikten sonra dedi ki: “Ve bu hadisi Suheyl’in babasından, o da Ebu Hureyre radiyallahu anhu’dan hadisi dışında Ebu Hureyre radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğini bilmiyoruz.”

Musned el-Bezzar, No: 9092

Derim ki: Bezzar’ın söylediği doğrudur. Suheyl’de bundan önce açıkladığımız üzere zayıftır.

Ahmed Suheyl’in hadislerinin doğru olmadığını söylemiştir. (İsnadı sahihtir. Harb el-Kirmani sikadır. el-Cerh ve’t-Tadil li’bn Ebi Hatim, 4.cilt, 247.syf)

Yine İbn Main Suheyl’in ve el-Ala’nın hadislerinin hüccet olmadığını söylemiştir. (İsnadı sahihtir. Abbas ed-Durri sikadır. el-Cerh ve’t-Tadil li’bn Ebi Hatim, 4.cilt, 247.syf)

Ebu Hatim dedi ki: “Hadisi yazılır ve onunla ihticac edilmez.” (el-Cerh ve’t-Tadil li’bn Ebi Hatim, 4.cilt, 247.syf)

Yine Yahya bin Said el-Kattan’da onu zayıflardı. (İsnadı sahihtir. Muhammed, Ebu Talib ve Ahmed sikadır. el-Cerh ve’t-Tadil li’bn Ebi Hatim, 4.cilt, 247.syf)

Yine kertenkele öldürenin sevap alacağına dair el-Museyyib bin Rafi’den, o da İbn Mes’ud’dan olmak üzere bir hadis daha rivayet edilmiştir. Bu hadiste el-Museyyib’in İbn Mes’ud’dan işitmemesi dolayısıyla munkatıdır, zayıftır.

Ahmed dedi ki: “El-Museyyib bin Rafi’ İbn Mes’ud’dan bir şey işitmemiştir.” (El-İlel Rivayetu İbnuhu Abdullah, No: 2424)

Ebu Hatim dedi ki: “El-Museyyib bin Rafi’nin İbn Mes’ud’dan rivayetleri mürseldir.” (El-Merasil li’bn Ebi Hatim, 207.syf)

Yine dedi ki: “El-Museyyib bin Rafi’ İbn Mes’ud ile görüşmemiştir.” (El-Merasil li’bn Ebi Hatim, 207.syf)

Ebu Zur’a’da El-Museyyib’in İbn Mes’ud’dan işitmediğini söylemiştir. (El-Merasil li’bn Ebi Hatim, 207.syf)

Yine bu babda Sa'd'dan, Aişe'den, İbn Abbas'tan olmak üzere zayıf ve sahih bazı hadisler nakledilsede, bu kadarı meseleyi anlamak için kâfidir.

Allah en doğrusunu bilir.

  • Ebu Abdullah el-Huzaî


© 2015 İnşirah Suresi – Site adresimiz (www.insirahsuresi.net) kaynak linki gösterilerek makalelerden alıntı yapılabilir.