İnşirah Suresi

Şahmeran Duası YALANDIR!

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd, Rasûlü’ne salât ve selam olsun.

Değerli okuyanlar, son zamanlarda sizlerden çok fazla "şahmeran duası hakkında bilgi verir misiniz?" şeklinde soru gelmeye başladı. Biz de o yüzden sizler için bu yazıyı yazma gereği duyduk.

  1. Şahmeran Duası Kuran'da Var mı? Hayır.

  2. Şahmeran Duası Okunur mu? Hayır.

  3. Şahmeran Hikayesi ve Bid'at Kavramı

  4. Kur'an-ı Kerim'den Bazı Dua Ayetleri


"Şahmeran Duası" KURAN'da Var mı?


KUR'AN ve sahih hadislerde "Şahmeran Duası" diye bir şey yoktur. Bu dua birtakım insanlar tarafından uydurulmuş ve toplumumuzun önüne sunulmuştur. Bu duayı okumak kesinlikle yanlıştır. Bir kişi Müslüman olmak istiyorsa sadece KUR'AN ve sahih hadislere uymalıdır. Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde müslümanlar için birçok dua örneği varken, niçin böyle insanların yazdığı saçmalıkları okuma gereği duyuyorsunuz? Böyle uydurmalara inanmayın.

"Şahmeran Duası" Okunur mu?


Okunmaz. Zaten okunması için hiçbir sebep yoktur. Sıkıntılardan, sorunlardan, dertlerden, zorluklardan kurtulmak için İnşirah suresi, Nas suresi, Felak suresi, Ayetel kürsi okunabilir. Ancak öncelikle sadece ALLAH'a kul olup, sadece ALLAH'tan dua ile yardım istemeyi öğrenip, sadece ALLAH'a ibadet etmeliyiz. Türbeler, muskalar, dilek ağaçları ve benzerleri gibi saçmalıkları bırakıp MÜSLÜMAN olmalıyız.

Şahmeran Hikayesi ve Okuyanlar


Bu duayı uyduranlar, elbet buna hikaye de uydurmuşlardır. Bunların hepsi safsata'dır. Unutmayın, dine sonradan eklenen her şey bid'attir. Ve bid'atlerin hepsi ateştedir. Bu konuyla ilgili birkaç hadisi sizlerle paylaşıyorum.

1) Rasulullah (SallAllahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabıdır, yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en şerlisi muhdes olanlardır. Dine sonradan sokulan her şey bid’attır, her bid’at dalalettir ve her dalalet ateştedir.”
Muhdes: Dinden olmayan şeyin din adına çıkarılmasıdır.
Müslim 867, Nesei 3/188
2) Rasulullah (SallAllahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“…Yolun en faziletlisi Muhammed’in yoludur. En kötü iş ise sonradan icat edilenlerdir. Her bid’at dalalettir.”
Buhari İtisam 16
3) Rasulullah (SallAllahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Hakikat şu ki kim benden sonra terk edilmiş bir sünnetimi ihya ederse, onunla amel eden herkesin ecri kadar o kimseye sevap verilir, hem de onların sevabından hiçbir şey eksilmeden. Kim de Allah’ın ve Rasulünün rızasına uygun düşmeyen bir dalalet bid’atı icad ederse onunla amel eden insanların günahları kadar o kimseye günah yükletilir, hem de günahlarından hiç bir şey eskitilmeden.”
Tirmizi, Müslim, Ebu Davud

Kur'an-ı Kerim'den Bazı Dua Ayetleri


TAHA SURESİ 25,26,27,28.AYETLER: Musa: Rabbim! dedi, yüreğime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden (şu) bağı çöz ki sözümü anlasınlar.

BAKARA SURESİ 201.AYET: Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler.

BAKARA SURESİ 250.AYET: Câlût ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında: Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Bize cesaret ver ki tutunalım. Kâfir kavme karşı bize yardım et, dediler.

BAKARA SURESİ 286.AYET: Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!

AL-İ İMRAN SURESİ 8.AYET: (Onlar şöyle yakarırlar:) Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin.

Özetlemek gerekirse:
Şahmaran Duası ismiyle internette dolaşan bu insan uydurması dua, MÜSLÜMANLAR tarafından okunmaz! Kur'an ve sünnette böyle bir şey yoktur.

Zaten hangi aklı başında müslüman "Kur'an-ı Kerim'i bırakıp" böyle saçmalıkları okur ki?
© 2015 İnşirah Suresi – Site adresimiz (www.insirahsuresi.net) kaynak linki gösterilerek makalelerden alıntı yapılabilir.