İnşirah Suresi

Kur'an Latin Harfleriyle Okunur mu?

Okunmaz. Kur’an-ı Kerim’in okunuşu kesinlikle kendi dilinden olmalıdır. Diğer dillerde yazılmış şekli Kur’an değildir. Kur’an-ı Kerim’i okumasını bilmeyen müslümanlar hemen öğrenmelidirler. Ölene kadar öğrenmeye gayret etmelidirler. Türkiye’de veya dünya’da 5 yaşındaki veya 70 yaşındaki insanların o yaşlarda hafız olduğu bilinmektedir. Demek ki sizler de gayret ederseniz ve ALLAH ‘a dua ederseniz Kur’an okumayı öğrenebilirsiniz.

Müslümanlar ilk olarak İslam dininin şartlarını, LA İLAHE İLLALLAH ‘ın anlamını ve KUR’AN okumayı öğrenmelidir. Kur’an okumayı bilmiyorsanız sürekli öğrenmeye çalışıp, ALLAH subhanehu ve teala’ya dua etmelisiniz.

(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin!” (Furkan Suresi 77.Ayet)

Kendisinin “müslüman” olduğunu söyleyen kişinin bu dünyada ALLAH ‘ın kurallarına (şeriat) kesinlikle uyması gerekir. Zaten ALLAH ‘ın kanunlarına uymayan veya değiştirmeye çalışan veya hafifletmeye çalışan kişi müslümanlıktan çıkmıştır.

MADEM LATİN HARFLERLE OKUNMAZ, SİZİN SİTENİZDE NEDEN LATİN HARFLER VAR?
Sitemizdeki latin harfleri ile surelerin yazılışı Kur’an okumasını bilenler için hata yaptıkları yerlere bakmaları amacıyla eklenmiştir. Düzgün bir şekilde sureleri ezberlemek istiyorsanız önce her sure için hafızların sesinden hazırlayıp, yüklediğimiz videoyu başlatın. O hafızın okuyuşunu takip ederek hatalarınızı düzeltin.

KUR’AN LATİN HARFLERİYLE NEDEN OKUNMAZ?
Arapça kelimeler latin harflerine çevrildiği zaman birçok kelimenin anlamı değişir. Latin harfleriyle okunurken yapılan hatalar insanı şirke ve küfre götürecek kadar büyük olabilmektedir.

Mesela; Latin harfleriyle -ilk harfi ancak “Z” olarak yazılan “zelle” kelimesi Arapçada şu farklı anlamlara gelebilir:

a. Türkçedeki yazılışta olduğu gibi “z” ile “zelle” kelimesi, bir yerden kaymak anlamına gelir.
b. Arapçadaki noktalı “zı” ile “zalle” kelimesi, olmak, bir durumdan başka bir duruma geçmek anlamına gelir.
c. Zel harfiyle “zelle” kelimesi, zelil olmak, rezil-perişan olmak anlamına gelir. Türkçe’de “Zı-zel” harfleri yoktur. Aynı kökten olan “zıl” kelimesi gölge demektir.

Söz gelimi; Nahl suresinin 58. ayetinde geçen ve “yüzü siyahlaştı / siyaha döndü” manasına gelen “zalle vechuhu müsvedden” cümlesindeki “z” harfini kalın “zı” olarak okumazsanız, “yüzü kayar” veya “alçalır” anlamında olur.

Bu tarz örnekleri rahatlıkla çoğaltabiliriz. Bu yüzden Kur’an’ı Arapça harflerinden okumak, zorunludur.

© 2015 İnşirah Suresi – Site adresimiz (www.insirahsuresi.net) kaynak linki gösterilerek makalelerden alıntı yapılabilir.